CS > 资料百科 > 射击方式

射击方式

  Q:AWP有几种射击方式?
  
  A:一般来说,分架枪、甩枪、和追枪。架枪其实可以说是守株待兔,你瞄着某个点,当别人经过的时候开枪、命中。甩枪实际上是一个BUG,不过随着版本的提升,这个BUG的作用越来越不明显(原理就不说了)。追枪是最高境界,也就是你把准心迅速向目标移动过去,当准心到达目标的时候开枪,追枪和甩枪看上去比较像。
  
  

      <button id="EhEen"><address id="EhEen"></address><textarea id="EhEen"><ol id="EhEen"><legend id="EhEen"></legend></ol></textarea></button><noscript id="EhEen"><mark id="EhEen"><table id="EhEen"><select id="EhEen"><blockquote id="EhEen"></blockquote><table id="EhEen"><thead id="EhEen"><button id="EhEen"><hgroup id="EhEen"></hgroup></button></thead></table></select><small id="EhEen"></small><param id="EhEen"><nav id="EhEen"><dfn id="EhEen"><b id="EhEen"></b></dfn><fieldset id="EhEen"><ruby id="EhEen"></ruby></fieldset></nav></param><optgroup id="EhEen"></optgroup></noscript></mark></table><style id="EhEen"><ins id="EhEen"></ins></style>